ویدئوهای برچسب: «اتحاد بازیکنان»

  • توسط: Siyamak

    کارلوس کیروش قبل از بازی تیم ملی با بوسنی طی مصاحبه گفت که اگر می خواهیم بوسنی را ببریم وبه مرحله بعد صعود کنیم باید مغرور بازی با آرژانتین باشیم بلکه با افتادگی کامل وخضوع به بازی با بوسنی بریم  تا با برد بوسنی به مرحله بعد صعود خواهیم کرد ومانند ما تیم های زیادی هستن که با این امید به بازی سوم می روند همچنین از پیام ریئس جمهور بسیار خوشحال وممنون است وامیدوار است با اتحاد وتمرکز وهمدلی بین بازیکنان وکل ایرانیان می توانیم با برد بوسنی به مرحله ب…