ویدئوهای برچسب: «روش امن در اینترنت»

  • توسط: khodamimehrdad

    قبلا ارتباطات به صورت دیگه ای بود که ارتباطات قدیمی کند ولی سالم تر بودند ولی امروزه که ارتباطات  به شکل دیگه ای صورت گرفته و ارتباطات امروزی به صورت تلفنی و بی سیمی و اینترنتی شده که کار ادما را برای ارتباط بهتر و سریعتر کرده که انسان برای بهتر زندگی کردن به این ارتباطات نیاز داره ولی ارتباط به صورت اینترنتی هم دارای مشکلاتی است که انسان را در این ارتبازلت اینترنتی دچار اشکال کرده در اینجا یاد میگیریم که از اینترنت چگونه استفاده کنیم که هم امن ت…