ویدئوهای برچسب: «تغيير حجم عکس»


  • در این برنامه شما با روش کاهش حجم عکس اشنا میشوید.ما معمولا برای فرستادن عکس از طریق ایمیل و یا اپلود در سایت های دیگر مبادرت به انجام این کار میکنیم تا عکس مورد نظرمان حجم زیادی نداشته باشد تا در هنگام اپلود ان محدودیتی نداشته باشیم و در نتیجه وقت و هزینه کمتری صرف فرستادن یک و یا چند عکس کنیم.در ادامه باتوجه به روشی که مدرس انتخاب کرده مامیتوانیم میزان زمانی را که برای اپلود عکس صرف کنیم نیز محاسبه میکند.برای انجام این کار کافیست بعد از اجرای ت…