ویدئوهای برچسب: «بیوک ملکی»

  • توسط: fariba

    ای سرزمین من        تو سرزمین من   گل حیات من شکفته شد در این چمن ای سرزمین من         توسرزمین من زمین وآسمان تو   لب وجان من ای سرزمین من         توسرزمین من وطن بهشت کوچک من تویی وفرشته ای  که سرنوشت  روشن به خاک خود نوشته ای این سرو وهمخوانی بچه های سرزمین من اس که بسیار زیبا  خوانهد شده است اما هیچ وقت مجوز پخش از تلویزیون را نگرفت با اینکه دختر بچه باحجاب کامل در این همخوانی حضور داشتند این همخوانی با تهیه کننگی آقای بیوک ملکی و شعر …