ویدئوهای برچسب: «یوزپلنگ ومیمون»

  • توسط: elda

    در این ویدئو میبینید که یه یوزپلنگی میمونی رو  با خشونت شکار میکنه ووقتی شکارشو میبره متوجه میشه که یه چیزی از میمون میوفته ونگاه میکنه ومیبینه یه نوزاد میمون در حین شکارمادرش بدنیا میاد وشکار رو ول میکنه ومیره به سمت بچه میمون وشروع به نوازشش میکنه در همین راستا یوزپلنگ میبینه که یه کفتاری میخواد نزدیک بشه که فوری بچه میمون رو بر میداره ومیپره به بالای درخت وبعدش کفتار رو از اونجا با خشونت دور میکنه وبعد میره به سمت میمون وشروع به مهربانی وناز و…