ویدئوهای برچسب: «فتوشاپcutting tools»


  • در این برنامه شما خواهید اموخت که چگونه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ تصویری را از بکگراند ان جدا کرده و به عکس جدیدی تبدیل کنید به همین منظور پس ازوارد شدن به نرم افزار فتوشاپ وانتخاب تصویر مورد نظر از قسمت نوار ابزار ,ابزار کوییک سلکشن را انتخاب میکنیم و در ادامه به برش زدن و جدا کردن قسمت مورد نظر میپردازیم.برای انجام این کار کافیست بعد از انتخاب تصویر مورد نظر و باز کردن ان در نرم افزار فتوشاپ با استفاده از ابزار کییک سلکشن تولز از منوی ابزا…