ویدئوهای برچسب: «صبح بخیر ایران»


  • از حال رفتن خواستگار خانم مجری تلویزیون جلوی درب صدا و سیما ( مبینا نصیری مجری صبح بخیر ایران)
  • توسط: arashrad007

    در دهه 70 هر روز صبح برنامه اجتماعی فرهنگی از شبکه اول پخش می شد با عنوان صبح بخیر ایران که شامل بخش مختلف و متنوع ای بود –یکی از بخش های پر طرف دار و جذاب این برنامه پخش برنامه سفر نامه صبا بود با اجرای مجری توانای کشور جناب سید اقبال واحدی -که به روستا ها و شهرهای مختلف ایران سفر می کردند  – در سال 1374 سفری به جنوب داشتند برای ضبط و پخش این برنامه – در اون سال برای اولین بار ناصر عبداللهی قطعه ابوالفضل بریده دست رابا کیبورد  به طور زنده اجرا ک…