ویدئوهای برچسب: «آموزش سفرآرایی»

  • توسط: elda

    برای درست کردن گل رز مجلسی با هویج از یه هویج درشت وضخیم استفاده میکنیم واول کاملا پوستشو میکنیم وباید حتما پوست گرفته بشه.هویج را به ارتفاع 6یا7سانت برش میزنیم وبعد یک طرفش را که باید پرچم گل باشه به صورت شطرنجی فرمش میدهیم وباید باپوست کن گرفته بشه وبعدبا یه چاوقی تیز شروع میکنیم به برشهای موازی به فاصله  یه برش میزنیم وبه فاصله یه میلیمتر از بغلش در میاریم که یه شیاری وسطش بیوفته همینوری ادامه میدهیم وخلاف جهتش باز اینکارو انجام میدهیم وبرای د…