ویدئوهای برچسب: «تمرنات بدن سازی»

  • توسط: علی

    حرکتی که در قسمت وزن آزاد با دمبل برای سینه انجام می شود، حرکت فلای دمبل یا حرکت پروانه یا در بعضی مواقع معروف است به حرکت صلیب است. تفاوت این حرکت با حرکت ویدیوی قبلی روی محلی است که در عضله سینه فشار وارد می کند. در حرکت قبلی (پرس ینه با دمبل) هدفمان از اجرای حرکت، قسمت سینه و عضله اصلی سینه است و در این حرکت هدف اصلی خط میان سینه یا اصطلاحا تاندون های میان سینه است که باعث زیباتر شدن بدن می شود. نکته ای که در این حرکت خیلی مهم است و بر روی آن…
  • توسط: علی

    در این ویدیو تمرینات سینه را آموزش می دهیم. برای این کار اولین ومهم ترین حرکتی که می توان به آن اشاره کرد، حرکت پرس سینه است. پرس سینه یا بهتر است بگوییم پرس عضلات سینه، در سه قسمت انجام می شود: قسمت زیر سینه، قسمت میان سینه و قسمت بالای سینه. اولین و مهم ترین حرکت، حرکت پرس سینه یا پرس سینه به صورت تخت است.برای انجام این حرکت، ابتدا بر روی تخت دراز بکشید. فاصله دست ها باید به گونه ای باشد که زمانی که شخص در حال اجرای حرکت است و دو بازوی ورزشکار…
  • توسط: علی

    در ابتدای هر جلسه تمرین و تمرینات با وزنه یا تمرینات بدن سازی نکته ای که بسیار بسیار مهم است، انجام حرکات نرمش و حرکات کششی است که ترتیب اولویت حرکات کششی و نرمشی، ابتدا حرکات کششی و سپس حرکات نرمش و حرکات نرمشی اجرا می شود که پس از 10 الی 15 دقیقه بدن ورزشکار آماده اجرای حرکات بدن سازی می شود. در این آموزش حرکات کششی و نرمشی ابتدای هر جلسه تمرین را آموزش می دهیم. جهت اجرای حرکات کششی از آن جا که هدف ما اجرای حرکات کششی روی تمام عضلات بدن است و …