ویدئوهای برچسب: «آموزش فلای دمبل»

  • توسط: علی

    حرکتی که در قسمت وزن آزاد با دمبل برای سینه انجام می شود، حرکت فلای دمبل یا حرکت پروانه یا در بعضی مواقع معروف است به حرکت صلیب است. تفاوت این حرکت با حرکت ویدیوی قبلی روی محلی است که در عضله سینه فشار وارد می کند. در حرکت قبلی (پرس ینه با دمبل) هدفمان از اجرای حرکت، قسمت سینه و عضله اصلی سینه است و در این حرکت هدف اصلی خط میان سینه یا اصطلاحا تاندون های میان سینه است که باعث زیباتر شدن بدن می شود. نکته ای که در این حرکت خیلی مهم است و بر روی آن…