ویدئوهای برچسب: «دعوای ببرها»

  • توسط: taraneh

     ببر که در زبا انگلیسی به Tiger مشهور است ببر بزرگترین گونه گربه سانان است و  طول بدنش از دم تا سر به 3.38 متر (11.1 فوت) طول و وزنش تا 388.7 کیلوگرم (857 پوند) در طبیعت وحشی می رسد از ویژگی های تشخیص آن الگویی از نوارهای عمودی تیره در پوست نارنجی مایل به قرمزی با زیرین سبک تر است.ببر جزوه حیوانات گوشت خوار محسوب می شود وبیشتر حیواناتی مانند آهو و...را می خورد آنها اغلب نیاز به مناطق بزرگ  برای زندگی دارند یکی از گونه های این حیوان که دایران زندگ…
  • ویدیوی مرتبط