ویدئوهای برچسب: «کدنویسی شبکه»

  • توسط: وحید

    در این برنامه در راستای ویدئو های اموزش tcp-ip میخواهیم شما را با مقدمات اشنایی با ان و نیز با ورژن شماره چهار ان بیشتر اشنا شده و با بحث لایه ها ی شبکه و به طور مفصل تر با ویژگی ها و کاربرد انها اشنا میشویم.انچهکه قابل ذکر است این پروتکل یکی از پروتکل های اینترنتی رایج میباشد که استفاده و کاربرد بسیاری نیز در اینترنت و نیز شبکه های داخلی خواهد داشت.از جمله کاربرد های دیگر ان نیز میتوانیم به این مورد اشاره کنیم که یادگیری این پروتکل ها قدمی برای …
  • توسط: وحید

    در این ویدئو از سری ویدئو های اموزشی میخواهیم شما را با اکتت دسیمال و باینری اشنا کنیم.توضیحی که باید در رابطه با این مفاهیم داده شود در رابطه با کاربرد انها در بحپ ای پی ادرس و میریت شبکه میباشد.در این قسمت بایستی اشاره کرد که موارد اشاره شده را میتوان از اصول این پروتکل برشمرد و نیز کاربد وسیع و فراوانی در این پروتکل خواهند داشت.انچهکه قابل ذکر است این پروتکل یکی از پروتکل های اینترنتی رایج میباشد که استفاده و کاربرد بسیاری نیز در اینترنت و نیز…
  • ویدیوی مرتبط