ویدئوهای برچسب: «الفبای کودک»

  • توسط: soraya

    از آنجا که هر کودک با ورود به کلاس اول ابتدا باید حروف الفبای فارسی را بیاموزد میتوانیم با برنامه ی آموزشی فوق او را تشویق به یادگیری کرده و ذهنش را برای پذیرش زبان فارسی آماده کنیم.همچنین اینکار باعث ایجاد علاقه در کودک نسبت به زبان فارسی میگردد.با ساختن حروف الفبای فارسی و قرار دادن اجزای حروف کودک میتواند الفبای فارسی را فرا گیرد البته توجه داشته باشیم که تمام حروف را نباید در بازه زمانی کوتاه به کودک آموزش دهیم چراکه این کار برای او سخت و کسل…