ویدئوهای برچسب: «زندگی با تو بهتره»

  • توسط: پویا

    عشق من و تو توی قلبم می مونه لمس دست تو توی قلبم می مونه تو هستی با من تو رویای شبونه فکر تو هستم با این دستای سردم زندگی با تو بهتره می خوام عاشقت بمونم نگو حرف رفتنو بی تو من نمی تونم زندگی با تو بهتره می خوام عاشقت بمونم نگو حرف رفتنو بی تو من نمی تونم عشق من و تو توی قلبم می مونه توی قلبم می مونه عطر دست تو توی یادم می مونه توی یادم می مونه روزهای با تو هرگز یادم نمی ره هرگز یادم نمی ره وقتی تو هستی قلبم بارون می گیره قلبم بارون می گیر…