ویدئوهای برچسب: «کشته شدن فرمانده داعش»

  • توسط: sobhan

    "داعش" یکی از بیرحم ترین گروه های تروریستی که خود را کشوری مستقل مینامند و یک گروه شورشی فعال و بی رحم است که شمال عراق و سوریه را تصرف کرده که هم اکنون بخش هایی از عراق و سوریه را محاصره کرده و به جلادی و کشتن و سر بریدن مردم بی گناه میپردازد ، این گروهک که دم از مسلمان بودن میزند در فکر منحرف کردن افکار مسلمانان برای خود خلیفه ای انتخاب کرده و با او بیعت کرده ، که شما در این ویدئو مشاهده میکنید که چگونه جمجمه سر ابو عمر قنطوش(فرمانده …