ویدئوهای برچسب: «آموزش حرکات جلسه ششم»

  • توسط: mehdi64

    در 5 قسمت قبلی آموزش ورزش یوگا شما با چندین حرکت مفید این رشته ورزشی آشنا شدید و دریافتید که دقت در انجام حرکات تا چه اندازه میتواند بر اثر بخشی این حرکات موثر باشد . در جلسه ششم هم با ادامه آموزش ورزش همراه می شویم . برای شروع در حالت وجروسانا قرار بگیرید سپس روی زانوها بلند شوید . دست ها رو روی کمر گذاشته و با یک دم به آرامی به سمت عقب خم شوید. ایتدا با دست راست پاشنه پای چپ و سپس با دست چپ پاشنه پای چپ را بگیرید  و ادامه آموزش رو مطابق ویدئو ا…