ویدئوهای برچسب: «معلم به زبان آلمانی»

  • توسط: mehdi64

    در ادامه قسمت اول آموزش لغات زبان آلمانی در این ویدئو قسمت دوم این آموزش ها رو با هم پیگیری می کنیم . لغاتی که در این ویدئو معادل آلمانی آنها رو فرا خواهیم گرفت به این شرح هستند : خانه - آپارتمان - بازی کردن ( نواختن یک ساز ) - معلم ( آموزگار ) - کلمه ( لغت ، واژه ) -  جمله - خواندن - نامه - نوشتن - پول . ضمن اینکه تلفظ آلمانی غلیظ و کاملا دقیق تمامی این لغات در فایل ویدئویی موجود هست و روی هر کلمه تلفظ مربوط به آن خوانده می شود و زمان کافی برای …