ویدئوهای برچسب: «معادل آلمانی خانم»

  • توسط: mehdi64

    با به اینجای کار چهار جلسه از آموزش لغات زبان آلمانی رو پشت سر گذاشته ایم . جلساتی که در هر یک از آنها لغات و اصطلاحات تازه ای به آموخته های زبان آلمانی ما اضافه کرده است . در جلسه پنجم میخواهیم این روند یادگیری رو ادامه دهیم . لغاتی که در این جلسه معادل آلمانی آنها را فرا خواهیم گرفت شامل : اتومبیل - رانندگی کردن ( راندن - سواره با اتومبیل رفتن ) - خانم ( زن - همسر - زوجه ) - مرد ( همسر - مذکر ) - دادن ( تقسیم کردن - سپردن ) - دانشجو - یاد گرفتن…