ویدئوهای برچسب: «معنی آلمانی فرستادن»

  • توسط: mehdi64

    پس از هفت جلسه آموزش لغات و اصطلاحات زبان آلمانی و روند رو به رشدی که در سطح کیفی  کلمات داشتیم جلسه هشتم رو آغاز می کنیم . در این جلسه معادل آلمانی لغات روبه رو را خواهیم آموخت : جستجو کردن ( دنبال چیزی بودن ) ( suchen ) - پیدا کردن ( یافتن ) ( finden ) - گرفتن ( دریافت کردن ) ( bekommen ) - فرستادن ( ارسال کردن ) ( schikhen ) - خوب ( gut ) - بد ( schlecht ) - آسان ( ساده - راحت ) ( einfach ) - سخت ( دشوار - سنگین ) ( schwer ) - بزرگ ( gro ) - ک…