ویدئوهای برچسب: «معنی آلمانی قطار»

  • توسط: mehdi64

    قسمت نهم آموزش لغات و اصطلاحات زبان آلمانی رو شروع می کنیم به این امید که جلسات گذشته رو به خوبی و با یادگیری کامل پشت سر گذاشته باشید . لغات و اصطلاحاتی که معادل آلمانی آنها را در این درس فرا میگیریم عبارتند از : راه آهن ( مسیر وسایل نقلیه ) ( bahn ) - قطار ( zug ) - اتوبوس ( bus ) - سوار شدن ( برای وسائل نقلیه ) ( einsteigen ) - پیاده شدن ( از وسائل نقلیه ) ( aussteigen ) - عوض کردن وسیله نقلیه ( umsteigen ) - تند ( سریع ) ( schnell ) - آرام ( …