ویدئوهای برچسب: «خریدن به زبان آلمانی»

  • توسط: mehdi64

    جلسه دهم آموزش لغات و کلمات زبان آلمانی همراه با تلفظ رو با یکدیگر آغاز می کنیم. در جلسات گذشته حدود 100 لغت رو به همراه یکدیگر فرا گرفتیم . در این جلسه معادل آلمانی لغات روبه رو را خواهیم آموخت : خریدن ( خریدن تنها یک چیز ) ( kaufen ) - قیمت ( بها - ارزش ) ( preis )- قیمت داشتن ( ارزش داشتن ) ( kosten ) – ارزان قیمت ( ارزان) ( billig ) - گران ( teuer ) - مناسب ( gunstig ) – خرید کردن ) ( einkaufen ) - پرداختن () ( bezahlen ) صورتحساب ( فاکتور ) …