ویدئوهای برچسب: «هل دادن به زبان آلمانی»

  • توسط: mehdi64

    در این جلسه که جلسه هفدهم آموزش زبان آلمانی می باشد  با این لغات و طرز صحیح تلفظشون آشنایی پیدا خواهیم کرد : باز کردن – گشودن ( offnen ) – بستن – بسته شدن ( schlieben ) – فشار دادن – فشار وارد آوردن ( drucken ) – کشیدن ( ziehen ) – خوابیدن ( schlafen ) – بیدار شدن ( aufwachen ) – بیدار شدن – به پا خواستن – برخاستن ( aufstehen ) -  قرار داشتن – واقع شدن – دراز کشیدن ( liegen ) – گرفتن – دریافت کردن – برداشتن ( nehmen ) -  هل دادن – به جلو راندن ( …