ویدئوهای برچسب: «زهره بحرالعلومی»


  • فیلم اجرای زیبا و دلنشین زهره بحرالعلومی هنر کار با کاغذ و اوریگامی در مرحله دوم مسابقه عصر جدید و توضیح قصه زندگی و بیماری پوستی برس و لک و پیش و سفید شدن پوست - شنبه 18 خرداد سال 98