ویدئوهای برچسب: «لمینت دندان»


  • فیلم رضایتمندی سرکار خانم ساغر کدخدائی بیمار لمینت دندان فیلم رضایتمندی سرکار خانم ساغر کدخدائی بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای 6 واحد لمینت دندان و همچنین ایمپلنت دندان خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و این درمان ها برایشان انجام شد.  https://drsojodi.com/Dental-implants-cost [ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com) https://drsojodi.com/Laminated-teeth دک…

  • در این ویدئو نحوه لمینت کردن دندان برای حفظ زیبایی نشان داده می شود . برای دریافت مشاوره و خدمات دندانپزشکی به وبسایت ما سر بزنید. http://mdpi.pro

  • فیلم رضایتمندی سرکار خانم کاشانی بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان به کلینیک دکتر سجودی مراجعه نموده اند و درمان لمینت ایمپرس برایشان انجام شد. [ روکش دندان](https://drsojodi.com/types-of-crowns) [ لمینت دندان ](https://drsojodi.com/Laminated-teeth) دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - روکش دندان - لمینت دندان

  • فیلم رضایتمندی سرکار خانم میر شکاری بیمار لمینت دندان فیلم رضایتمندی سرکار خانم میر شکاری بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان به کلینیک دکتر سجودی مراجعه نموده اند لمینت دندان های خود را در این کلینیک انجام داده اند. ضمنا ایشان ترمیم دندان و جراحی لثه نیز در این کلینیک انجام داده اند   [ لمینت دندان](https://drsojodi.com/Laminated-teeth) [ جراحی لثه](https://drsojodi.com/Gum-Su…

  • فیلم رضایتمندی جناب آقای حجتی بیمار لمینت دندان فیلم رضایتمندی جناب آقای حجتی بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان به کلینیک دکتر سجودی مراجعه نموده اند و 2 واحد ترمیم دندان، 5 واحد روکش زیرکونیا و 18 واحد لمینت دندان های خود را در این کلینیک انجام داده اند. [ لمینت دندان](https://drsojodi.com/Laminated-teeth) [ روکش زیرکونیا](https://drsojodi.com/zirconia) [ ترمیم دندان](https://d…

  • لمینت دندان روشی برای از بین بردن بدرنگی ها و مشکلات ظاهری دندان است که در دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص زیبایی-ترمیمی انجام می شود.