ویدئوهای برچسب: «وقتی جناب خان می خواد سرمایه گذاری کنه»


  • جناب خان پولاشو پس انداز کرده و طلا خریده. حالا می خواد با این رقم بالا یه سرمایه گذاری سنگین کنه!