ویدئوهای برچسب: «نگهداری فرش»


  • اگر فرش شما بوی نم می‌دهد قطعا برای شما و دیگر اعضای خانواده بسیار آزار دهنده و ناخوشایند خواهد بود ، در این صورت حتما به دنبال روش‌هایی برای از بین بردن بوی نم فرش خواهید بود.   http://www.shadmancarpet.com

  • فرش یکی از اجزایی است که در اولین لحظه های ورود به خانه دیده میشود و تمیزی  آن سبب میشود که تمام خانه تمیز و مرتب به نظر برسد.  تمیز بودن فرش ها یک تفاوت بزرگ در زیبایی خانه ایجاد میکند. وقتی فرش تمیز باشد نمای خوبی دارد، انگار که به تمام خانه نور و رنگ پاشیده باشند باعث نشاط افراد حاضر در خانه خواهد شد. …