ویدئوهای برچسب: «قارچ کش پریویکور انرژی»

  • توسط: آریا سبز

    قارچ کش سیستمیک پریویکور انرژی به عنوان بهترین انتخاب برای کنترل سفیدک داخلی در کاهوی گلخانه ای و مزرعه ای، کنترل متوسط سفیدک داخلی در تربچه ی گلخانه ای و نیز کنترل مرگ گیاهچه ناشی از "پیتیوم اس پی پی" در گیاهچه ی کاهو، بروکلی، گل کلم، کلم فندقی، کلم، کلم چینی، کلم برگ، کلم کیل، گوجه فرنگی، خربزه و خیار در طول قلمه زنی تحت شرایط گلخانه ای شناخته شده است.این قارچ کش با ممانعت از شد و نفوذ میسلیال هاو جلوگیری از تولید تخم های قارچی،اثرات …