ویدئوهای برچسب: «اجرای فریبا علومی و حسن ریوندی»

  • توسط: Maryam20

    سرکار خانم فریبا علومی یزدی ملقب به بانوی سخن پارسی، بی‌شک از برجسته‌ترین مجریان کشور هستند و در بیش از هزار سخنرانی که در طول سالها ایشان مجری گری این برنامه را بر عهده داشتند، تجربیات بسیار ارزشمند و گرانبهایی را به دست آوردند و در هر همایشی که شاهد حضور ایشان بودم، به طریقی مطمئن بودم که این همایش، همایشی متفاوت بود که دقیقاً نیز همینطور می‌شد.حسن ریوندی اینبار در جشن کارکنان راه آهن به همراه فریبا علومی عزیز جوک هایی رو برای مردم بیان میکنندو…