ویدئوهای برچسب: «اصول معماری»

  • توسط: saeed2649

    در این قسمت از مجموعه آموزشی طراح دوباره سعی به ایده گرفتن اولیه خواهد کرد در اول با گذاشتن یک موبایل دو جعبه مکعبی شکل و یک منگنه متوسط و قرار دادن این آیتم ها در کنار یکدیگر و عکاسی از طرح ایجاد شده یک مجموعه منسجم برای طراحی ایجاد کرده و طرح پرینت گرفته یک منبع الهام عالی برای طراحی خواهد شد طراح با قرار دادن این کاغذ ایجاد شده بر روی کاغذ طراحی اسکیس شروع به اسکیس و طراحی خواهد کردطرح ساختمانی ایجاد شده یک مجموعه ی نا پیوسته در کنار یکدیگر اس…