ویدئوهای برچسب: «درک معماری»

  • توسط: saeed2649

    در این قسمت طراح به کمک یک کاغذ از خطوط منتظم از پیش طراحی شده و خط کشیدن های مرتب در کنار یکدیگر یک موج و الگوی منظم برای طراحی یک مجموعه ی نمای خارجی ساختمان را به وجود می آورد.طراح ابتدا سعی میکند که این خطوط را برای طرح پیدا کرده و سپس با وصل کردن به یکدیگر طرح  کلی را بر روی کاغذ طراحی به وجود آورده و سپس شروع زدن اسکیس و در آخر راندو کرده پیشنهاد میکنیم این قسمت را از دست ندهید این طرح های ذهنی و تجسمی که استاد عمادالدین زند سعی به طراحی از…