ویدئوهای برچسب: «دستورهای مایا»

  • توسط: atena24683579

    برای ویرایش هر کدام از این دستور ها لازم است که قبلا این دستورها اجرا شده باشند و در نهایت بعد از اتمام استفاده از دستور ها میتوانیم با استفاده از منوی تولز ابزار مربوطه که پس از استفاده از این ابزار در سمت راست نمایان میشود استفاده کنیم.این منو شامل تمامی ویژگی های و اطلاعات دستور اجرا شده میباشد.برای مثال بعد از اجرای دستور گرید مه همان ترسیم یک صفحه یا پلیت میباشد ما میتوانیم با استفاده از منوی تولز این ابزار بعداز رسم ان یو وی ان را تغییر داد…
  • توسط: atena24683579

    در این برنامه از سری ویدئو های اموزش نرم افزار مایا میخواهیم شما را با امکان ویرایش دستورهای اجرا شده از منوی نربس اشنا کنیم.برای ویرایش هر کدام از این دستور ها لازم است که قبلا این دستورها اجرا شده باشند و در نهایت بعد از اتمام استفاده از دستور ها میتوانیم با استفاده از منوی تولز ابزار مربوطه که پس از استفاده از این ابزار در سمت راست نمایان میشود استفاده کنیم.این منو شامل تمامی ویژگی های و اطلاعات دستور اجرا شده میباشد.برای مثال بعد از اجرای دست…
  • توسط: atena24683579

    در این برنامه از سری ویدئو های اموزشی نرم افزار مایا شما را با یکی دیگر از دستور های این نرم افزار اشنا خواهیم کرد.یکی از دستور های این نرم افزار ابزار اسکابتین میباشد که با استفاده از این ابزار میتوانیم بر روی اشیائی که بوسیله نرم ساخته شده اند تغییراتی ایجاد کنیم.برای مثال با استفاده از نوار نرب یک کره میسازیم و در ادامه میتوانیم دستور اسکابتین را از منوی نرب و یا از ایکن مربوط به ان از نوار ابزار انتخاب کنیم.بعد از انتخاب این ابزار در منوی تول…