ویدئوهای برچسب: «smooth»

  • توسط: ورزشی ها

    ورزش اسنوبردسواری : Smooth Snowboarding   
  • توسط: ورزشی ها

    مسابقه دریفت : Car X Drift Race |Supra Drift Spec vs Parking Lot| Smooth Dri   [Mazda-RX7-Drifting.jpg]

  • Smooth and Rich Custard Pudding Recipe | Cooking wi  
  • توسط: atena24683579

    جدا از ابزار های پلی گن که به صورت حجمی میباشند در این نرم افزار ابزار های دیگری نیز برای مدلینگ در اختیار دارم که با عنوان نربس شناخته میشوند.خاصیت این ابزار این است که با فرمول های ریاضی ساخته میشوند و نسبت به ابزار پلی گن سبکتر بوده و ساد تر ترسیم میشوند و البته برای ویرایش انها با مشکلی مواجه نخواهیم شد و به سادگی قابل ویرایش هستند.البته بایستی خاطر نشان کرد که پایه این ابزار منوی ابزار دیگری به نام کرو میباشند که به صورت دو بعدی هستند و میتو…