ویدئوهای برچسب: «فرش جهیزیه»


  • همیشه در خرید جهزیه از مهترین خرید ها خرید فرش استکه حسن سلیقه هر عروس را نشان میدهد  فرش شادمان برای راحتی انتخاب شما  https://www.shadmancarpet.com/ https://t.me/shadmancarpetco  کاشان - بلوار امام رضا (ع) - جنب نمایشگاه فرش شاهرخ واحد 1  55515162 - 031  09109309500

  • # انتخاب با شما فرش از ما 

  • فرش شادمان کاشان گلیم فرش گلیم فرش ها دست بافتی ساده هستند که برخلاف فرش ها نخ خاب ندارند و دارای پرز نیز نیستند؛ دو رج نخ به صورت افقی و عمودی در هم تنیده میشود و شکلی ساده از فرش را تشکیل میدهد که به آن گلیم میگویند https://www.shadmancarpet.com/ https://t.me/shadmancarpetco  کاشان - بلوار امام رضا (ع) - جنب نمایشگاه فرش شاهرخ واحد 1  55515162 - 031  09109309500 …

  • سلام عروس خانم های حال واینده این فیلم فقط بخاطر شما ها ساخته شده تا انتخابتان دقیق باشد 
  • ویدیوی مرتبط