ویدئوهای برچسب: «مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد»

  • توسط: هیوا

    داوطلبانی که بعد از مشاهده نتایج انتخاب رشته دکتری به مصاحبه یک یا چند واحد دانشگاه آزاد دعوت شده اند می بایست ابتدا نسبت به پرداخت هزینه مصاحبه دکتری آزاد 98 به ازای هر کدرشته / گرایش به صورت جداگانه اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 98 می پردازیم .\ منبع : www.heyvagroup.com/video/637/Pay-Cost-of-Participation-in-phd-Interview-of-azad-university-۹۸.html …