ویدئوهای برچسب: «مصاحبه دکتری دانشگاه های غیرانتفاعی»

  • توسط: هیوا

    داوطلبانی که بعد از مشاهده نتایج انتخاب رشته دکتری به مصاحبه یک یا چند دانشگاه غیرانتفاعی دعوت شده اند می بایست ابتدا نسبت به پرداخت هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه های غیرانتفاعی می پردازیم . منبع : www.heyvagroup.com/video/630/Pay-Cost-of-Participation-in-phd-Interview-of-gheyre-entefaii-university.html …