ویدئوهای برچسب: «مصاحبه دکتری پردیس های بین المللی»

  • توسط: هیوا

    داوطلبانی که بعد از مشاهده نتایج انتخاب رشته دکتری به مصاحبه یک یا چند دانشگاه پردیس خودگردان دعوت شده اند می بایست ابتدا نسبت به پرداخت هزینه مصاحبه دکتری پردیس های بین المللی اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه دکتری پردیس های خودگردان می پردازیم . منبع : www.heyvagroup.com/video/632/Pay-Cost-of-Participation-in-phd-Interview-of-pardis-khodgardan.html …