ویدئوهای برچسب: «نمایندگی تعمیر یخچال»


  • تعمیرات یخچال: تعمیر یخچال در این مرکز، توسط کارشناسان کاربلد و با استفاده از تجهیزات تخصصی این حوزه انجام پذیرد از این‌رو، نه تنها عیوب ایجاد شده در یخچال‌های مرتفع می گردد بلکه به دلیل اِعمال گردگیری ها، تنظیمات تخصصی و عملیات ویژه در حین تعمیر، کیفیت اولیه دستگاه بازیابی می گردد. برخی از شایع ترین اشکالات پیش آمده در انواع یخچال که توسط کارشناسان مرکز تعمیر لوازم خانگی مرتفع می‌گردند عبارت است از: صدای زیاد یخچال، یکسره کار کردن یخچال، خرابی…