ویدئوهای برچسب: «: Todd Ehle»

  • توسط: محمدرضا

    آموزش ویولن توسط استاد Todd Ehle با متد خاص در جلسه اول آشنایی با نحوه به دست گرفتن آرشه آشنا شدید . در این ویدیو کار ما با خود آرشه است و مداد را کنار میگذاریم . استفاده از آرشه به نظر کمی سخت تر از مداد است ولی نگران نباشید . آرشه را به صورت افقی با دست مخالف نگه دارید و با توجه به آموزشهای ویدیوی قبلی آرشه را به طور صحیح در دست بگیرید . در این ویدیو سعی شده است ک از تمامی زوایا نحوه گرفتن آرشه را به شما آموزش دهد . برای بهتر متوجه شدن این مو…