ویدئوهای برچسب: «چگونگی کار با عینک گوگل»

  • توسط: mnb1392

    ما دراین ویدیو قصد داریم که شمارا بانحوه کار  یکی از رویاهای دیرینه بشری یعنی عینک گوگل اشنا کینم .میتوانید با یک ثانیه نگه داشتن کلید گرد پاور عینک راروشن کنید باروشن شدن عینک چراغ نشانگر سفیدی که درکنار پاور قرار دارد روشن خواهد شد بعد از روشن شدن  نمایشگر و مشاهده لوگو گلاس دستگاه اماده کار خواهد شد.عینک را روی چشم خود قرارداده و نمایشگران را طوری تنظیم کنید تا بتوانید تصویررابه خوبی مشاهده کنید .برای اینکه عینک بهترروی صورت شماقرار گیرد می تو…