ویدئوهای برچسب: «تعقییرایکون استارت»

  • توسط: parastoo12

    درسیستم های عامل ویندوز 8و ارتی میتوانید ایکون منوی استارت را به هرجابجا کردن ایکون  کلیک موس را روی ان نگه داریدو به هرجایی که میخواهید قراربگیرد بکشید .جهت انتقال یک ایکون ازیک طرف منوی استار به طرف دیگر تنهاکافیست انرا به سمت پایین صفحه نمایش بکشید تا صفحه منوی استارت کوچک شود و سپس انرا به جایی که میخواهید بکشید . برای ساختن گروه جدید ازایکون ها تنها کافیست تا یک ایکون را به سمت یک فضای خالی بین یک گروه یا به سمت پایین سمت چپ منو استارت بکشید…