ویدئوهای برچسب: «فرش700 شانه»


  • همیشه در خرید جهزیه از مهترین خرید ها خرید فرش استکه حسن سلیقه هر عروس را نشان میدهد  فرش شادمان برای راحتی انتخاب شما  https://www.shadmancarpet.com/ https://t.me/shadmancarpetco  کاشان - بلوار امام رضا (ع) - جنب نمایشگاه فرش شاهرخ واحد 1  55515162 - 031  09109309500

  • رنگرزی فرایندی است که در طی آن نخ با مواد شیمیایی و یا با رنگ های طبیعی، با استفاده از ماشین آلات یا دست تولید میشود.  https://www.shadmancarpet.com/ https://t.me/shadmancarpetco  کاشان - بلوار امام رضا (ع) - جنب نمایشگاه فرش شاهرخ واحد 1  55515162 - 031  09109309500
  • ویدیوی مرتبط