ویدئوهای برچسب: «بررسی بازی رولز»

  • توسط: nazanin12

    ایا به اندازه ایی  در طول زندگی روز مره خود ماشین سواری میکنید ؟ایا برای تفریحی درخیابان های شهر و یا بیرون شهر چرخی میزنید؟ایا همیشه رانندگی بدون مرز و محدودیت برای شما رویا بوده است ؟به هر حال فرقی نمیکند چون بازی نید فور اسپید رولز چیزی فراترازاین هارا برای شما قرار میدهد .نید فور اسپیدرولز ماجرهای بسیار نفس گیررا روایت میکند که شما میتوانید از تجربه کردن انها بسیارلذت ببرید سال هاست که ساخت بازیهای سبک مسابقه ایی تبدیل به سنتی بزرگ درصنعت باز…