ویدئوهای برچسب: «خانه هوشمند هایکا»

  • توسط: هایکا

    پروژه ی روشنایی، سرمایش گرمایش و پرده برقی به طول 7.5 متر توسط خانه هوشمند هایکا به ما سر بزن: http://www.hyka.ir