ویدئوهای برچسب: «رها حسین پور معتمد»

  • توسط: tina

    مشاعره از دیر باز در فرهنگ و ادبیات ایرانی نقش به سزایی داشته است به طوری که در گذشته در مکتب ها پس از آموزش خط و خواندن قرآن ، شاگردان را به حفظ شعر سوق می دادند. همچنین پادشاهان در قصر خود همواره شعرای مطرحی داشته اند تا مدح آنان را کنند از جمله آنان در صده اخیر می توان به ملک الشعرای بهار یا ایرج میرزا اشاره کرد. در کنار این مسئله در گذشته محافل شعر گسترده ای برگزار می شد و افراد با یکدیگر به مشاعره می پرداختند. همین کافی است که بدانیم ایران …