ویدئوهای برچسب: «انرژی پاک»

  • توسط: neginnn

    انرژی خورشیدی بدون شک موفق ترین و بهترین راه برای رهایی از سوخت های فسیلی و هسته ایی می باشد. زمین تقریبا 174 پتا وات (   هر پتا وات برابر با ده به توان پانزده وات می باشد ) از خورشید انرژی دریافت میکند که حدود 30 درصد آن بازتاب می شود و بقیه آن توسط سطح زمین و آب اقیانوس ها و ابرها جذب می شود. مقدار انرژی جذب شده در اتمسفر و سطح زمین و آب اقیانوس ها تقریبا برابر با 3,850,000 اگزاژول در سال می باشد. در سال 2002 انرژی خورشیدی جذب شده در یک ساعت از…