ویدئوهای برچسب: «موزه رجایی»

  • توسط: Hamidi

    یکی از مهم ترین شاخص های جامعه برای تعیین سلامتی آن میزان بیکاری است چرا که اگر جامعه ای دارای میزان بیکاری زیادی باشد ، افراد از تامین مخارج زندگی خود عاجز اند و برای جبران آن اقدام به سرقت می کنند که می تواند شامل زورگیری ، سرقت مسلحانه و کیف قاپی و دزدی شود.  در چند سال گذشته و پس از اعمال فشار از سوی کشور های غربی و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از ایرانیان بیکار شدند و شرکت هایی که قصد استخدام نیرو را داشتند منصرف شده و سعی در کاهش هزینه ها کردن…