ویدئوهای برچسب: «نبرد چیتا و گراز»

  • توسط: ebi2019

    در یک منطقه بی آب و علف حیوانات در کنار یک دیگر زندگی می کنند و در این میان یک چیتای زیبا بدنبال شکار می گردد و در این میان یک گراز از راه می رسد و چیتا در نزدیکی آن کمین می کند و در فرصت مناسب و در یک حرکت سریع به سوی گراز حجوم می برد و بدنبال گراز می دود و گراز فرار می کند و در یک حرکت سریع گردن گراز را به دندان می گیرد و دستان خود را به دور گراز حلقه می زند و گراز هم سعی در فرار کردن میکند ولی بی نتیجه بوده و هر دو حیوان نیرومند هستند و با هم …