ویدئوهای برچسب: «نبرد چیتا و آناکوندا»

  • توسط: ebi2019

    حیوانات و خزندگان برای بقای خود و زنده ماندن مجبور به شکار می شوند و در این جا شما را به دیدن نبرد جگوار و آناکوندا دعوت می کنم و مار آناکوندا در برکه ای می باشد و جگوار از روی درخت آن را زیر نظر دارد و در فرصت مناسب به درون آب می پرد و به سوی آناکوندا حمله می کند و  با هم به نبرد می پردازند و آناکوندا به راحتی ها تسلیم نمی شود و هر دو قدرتمند هستند و یک چیتا هم وارد نبرد می شود و مار را شکار می کنند و در قسمت دوم یک شیر دنبال یک کفتار می افتد و …