ویدئوهای برچسب: «نبرد مارها»

  • توسط: marjan

    در یک  بیابان یک مار در حال خزیدن می باشد و  بدنبال شکار می گردد و  در دورتر مار زنگی در کمین نشسته است و مار ها رو در روی هم هستند و مارزنگی با دم خود هشدار می دهد و  هر دو مار با هم درگیر می شوند و به نبرد می پردازند و هر دو دهان های همدیگر را گرفته و می فشارند و  این یکی از قانون های زندگی است و مارها به دور یکدیگر می پیچند و  بلاخره مار زنگی شکار می شود و توسط مار دیگر گاز گرفته می شود و مار دیگر مار زنگی را می کشد و او را می بلعد و مار زنگی …
  • توسط: ebi2019

    در طبیعت شکار های عجیبی رخ می دهد و اینجا در این طبیعت زیبا یک مار آناکوندا و یک شاه کبرا به نبرد هم می روند و با نمایش اندام و جثه به یکدیگر قدرت نمایی می کنند و مارها شروع به پیچیدن به دور هم می کنند و پس از مدتی مار آناکوندا به دور شاه کبرا می پیچد و شاه کبرا را از پای در می آورد و در این نبرد شاه کبرا شکست می خورد و توسط آناکوندا کشته می شود و آناکوندا شروع به بلعیدن آن می کند و پس از دقایقی به طور کامل شاه کبرا را قورت داده و می بلعد و باید …
  • ویدیوی مرتبط