ویدئوهای برچسب: «بلعیدن مار»

  • توسط: ebi2019

    در طبیعت شکار های عجیبی رخ می دهد و اینجا در این طبیعت زیبا یک مار آناکوندا و یک شاه کبرا به نبرد هم می روند و با نمایش اندام و جثه به یکدیگر قدرت نمایی می کنند و مارها شروع به پیچیدن به دور هم می کنند و پس از مدتی مار آناکوندا به دور شاه کبرا می پیچد و شاه کبرا را از پای در می آورد و در این نبرد شاه کبرا شکست می خورد و توسط آناکوندا کشته می شود و آناکوندا شروع به بلعیدن آن می کند و پس از دقایقی به طور کامل شاه کبرا را قورت داده و می بلعد و باید …